Czy muszę pobrać wszystkie produkty z hurtowni?

System daje możliwości definiowania, jakie produkty mają być pobierane z hurtowni. Dzięki opisanym poniżej opcjom możesz wykluczyć z pobierania do sklepu produkty niespełniające możliwych do określenia warunków.

Sekcja Nowe produkty

1

W celu określenia warunków, jakie muszą spełnić produkty z hurtowni, aby zostały pobrane, przejdź do sekcji Hurtownie -> Lista zintegrowanych hurtowni -> Edycja hurtowni.

  1. Zdefiniuj, czy produkty mają być pobierane tylko z powiązanych kategorii, czy niezależnie od powiązań.
    Powiązanie kategorii opisuje ten poradnik.
  2. Określ, czy chcesz pobierać produkty bez zdjęć.
  3. Wybierz, czy chcesz pobierać produkty tylko z kodem EAN.
  4. Zdecyduj, czy chcesz pobierać do sklepu nowe produkty.
  5. Określ ilości magazynowe, od których produkty będą pobierane do sklepu.
  6. Określ dolny próg ceny, od jakiej produkty będą pobierane do sklepu.
  7. Ustal górny próg ceny, do jakiej produkty będą pobierane do sklepu.

Sekcja filtr producentów

2

Inną opcją wykluczenia z pobierania wybranych grup produktów jest wykluczenie wybranych producentów w edycji hurtowni w sekcji Filtr producentów (1).
W tej sekcji możesz wykluczyć pobranie produktów wybranych producentów poprzez odznaczenie ich na tej liście (2).

Aby produkt został pobrany do systemu, musi spełnić warunki, które zostały przez Ciebie określone w konfiguracji danej hurtowni. Jeśli produkt nie spełnia któregokolwiek z ustawionych warunków – nie zostaje pobrany.
Jeśli produkt zostanie pobrany, ale ręcznie go usuniesz, to system przy najbliższej aktualizacji pobierze go ponownie, ponieważ nadal spełnia określone w konfiguracji warunki.

Nie ma możliwości wybrania konkretnych produktów, które będą pobierane lub nie. Mechanizm integracji z hurtowniami pozwala na pobranie całego asortymentu spełniającego określone powyżej warunki lub produktów z powiązanych kategorii.

Czy ten artykuł był pomocny: