Jak dodać adresy e-mail w konfiguracji sklepu?

Aby system mógł poprawnie wysyłać wiadomości e-mail do Twoich klientów (np. przy zmianie statusu zamówienia) powinieneś dodać adres nadawcy (adres jakim Sky-Shop będzie się “przedstawiał” w skrzynkach odbiorczych Twoich klientów) w konfiguracji swojego sklepu.

Powinieneś również wprowadzić adres e-mail na który chcesz otrzymywać informacje systemowe np. powiadomienie o złożonym przez klientów zamówieniach.

W celu dodania adresów w-mail należy przejść  do sekcji Konfiguracja → Ustawienia sklepu → Ustawienia ogólne → Konfiguracja e-maili i SMS.

Podaj nazwę nadawcy e-mail (1) oraz adres nadawcy e-mail (2) – z tego adresu Klienci będą otrzymywać wiadomości systemowe wysyłane przez Twój sklep.

Następnie wprowadź adres lub adresy e-mail, na które mają być wysyłane powiadomienia systemowe do administratora sklepu (3). Jeśli wprowadzasz więcej niż jeden adres e-mail, oddziel je przecinkami.

Zatwierdź zmiany za pomocą przycisku Zapisz ustawienia.

Czy ten artykuł był pomocny: