Jak dodać powiadomienie pop-up?

Dodawanie powiadomień w formie wyskakującego okna informującego np. o zmianach asortymentu, promocjach czy urlopach odbywa się z poziomu menu Konfiguracja -> Wygląd sklepu -> Wyskakujące okna Pop-up. 

W nowym oknie formularza należy wypełnić treść komunikatu oraz ustawić opcje wyświetlania komunikatu. Aby okno było wyświetlane poprawnie w sekcji „Wyskakujące okna Pop-Up:” musi być ustawiona opcja „Tak”. Okno bez wpisanej treści nie zostanie wyświetlone. 

Po zapisaniu ustawień, komunikat będzie wyświetlany w następujący sposób:

Przykładowe okno pop up

WAŻNE: Ostateczny wygląd komunikatu jest zależny od ustawień sklepu, a jego kolorystyka automatycznie zostanie dostosowana do aktywnej skórki.

Wyłączenie komunikatu:

Komunikat zostaje automatycznie wyłączony dla danego klienta po przekroczeniu maksymalnej liczby wyswietleń. Aby całkowicie wyłączyć komunikat w sklepie wystarczy wybrać “Nie” w sekcji “Wyskakujące okna Pop-Up”.

Czy ten artykuł był pomocny: