Jak dodać nową walutę do sklepu?

Nową walutę w sklepie należy dodać z poziomu menu Konfiguracja -> Ustawienia sklepu ->  Waluty -> Dodaj (1). W oknie edycji (2) należy wybrać walutę, z której będzie korzystał sklep, oznaczyć czy kurs ma być stały, czy aktualizowany automatycznie (3) oraz przelicznik (mnożnik) ceny w sklepie  dla danej waluty (4) – dokładny opis funkcji przelicznika i aktualizacji kursu jest dostępny w menu pomocy  wbudowanej (5).

Dodatkowo istnieje możliwość ustawienia waluty jako podstawowej w sklepie (1) – dzięki czemu to według niej będą przeliczane ceny produktów dla innych walut, waluta podstawowa nie może mieć przelicznika, nie ma również kursu. W tym miejscu również można zdefiniować informacje, które będą przesyłane do Klientów w wypadku wyboru płatności na konto jako formy dostawy (2). Po wprowadzeniu zmian edycję należy zatwierdzić przyciskiem Zapisz (3).

Czy ten artykuł był pomocny: