Jak dodawać grupy rabatowe?

Grupy rabatowe Klientów służą do przyznawania stałych rabatów na ceny produktów. Dzięki tej funkcjonalności możesz tworzyć na sklepie grupy rabatowe i zdefiniować automatyczne przypisywanie do nich Klientów, którzy spełnią określone przez Ciebie warunki.

Tworzenie grupy rabatowej i definicja warunków przypisywania Klientów do grupy.

1

Grupy rabatowe można dodawać w panelu administracyjnym w sekcji Klienci -> Grupy rabatowe -> Dodaj grupę.
W tym miejscu określ nazwę grupy rabatowej (1).
Ustal, jaki rabat ogólny będzie obowiązywał Klientów należących do tej grupy (2).
Zdefiniuj, czy rabat grupy rabatowej ma być łączony z innymi promocjami na sklepie (3).
Ustal, czy sklep ma dodawać do grupy rabatowej Klientów automatycznie, a jeśli tak, to opcjonalnie ustal, czy w tym przypadku ma obowiązywać także osiągnięcie konkretnej kwoty zamówień (4).
Wybierz, z jakiego okresu będą uwzględniane zamówienia oraz czy będą uwzględniane zamówienia nieopłacone (5).
Poniżej zdefiniuj, jakie statusy zamówień mogą decydować o zliczaniu zamówień (6).
Zapisz zmiany (7).

2

Po utworzeniu grupy zobaczysz ją na liście grup rabatowych w sklepie (1).
Oprócz ogólnego rabatu określonego w poprzednim kroku możesz zastosować w wybranej grupie rabaty na konkretnych producentów w sklepie (2) lub na konkretne kategorie (3).
Te opcjonalne opcje rabatowe możesz dodać klikając w odpowiednią opcję.

Rabat na producenta lub kategorię zastępuje rabat podstawowy. A przy połączeniu obu tych opcji w jednej grupie rabatowej jest liczony tylko na produkty wybranego producenta w wybranej kategorii.

Rezultat

W rezultacie w sklepie zostanie utworzona grupa rabatowa, do której będzie można przypisywać Klientów ręcznie lub będą oni do niej przypisywani automatycznie po spełnieniu określonych przez Ciebie warunków.

Czy ten artykuł był pomocny: