Jak dodać parametr dodatkowy typu zakres?

Parametr zakresu pokaże się na karcie produktu jako informacja „od do”. Dzięki tej opcji możesz dać Klientom informację przykładowo o zakresie wiekowym dzieci, dla których przeznaczony jest produkt.

1

W celu dodania parametru zakresu przejdź do sekcji Produkty -> Parametry dodatkowe -> Dodaj parametr.
Tutaj nazwij swój parametr (1), a następnie określ jego typ na “Zakres” (2).
Poniżej określ, czy parametry ma być widoczny na liście produktów (3), oraz czy ma być uwzględniany w wyszukiwarce produktów (4).
Ustal metodę zależności parametru w filtrze (5) i zdefiniuj, czy parametr ma być widoczny jako opcja filtrowania produktów (6). 
W sekcji „Forma prezentacji” (7) określ, w jaki sposób będzie wyświetlany parametr. Do zmiennych „VALUE_FROM” i „VALUE_TO” trafią wartości parametru, które określisz po jego dodaniu.
Tutaj możesz edytować frazy „od” oraz „do„.
Na końcu zapisz zmiany (8).

2

Kliknij teraz utworzony parametr (1), a następnie wybierz opcję „Dodaj opcję parametru” (2) i wpisz w nowym oknie zakres, jaki chcesz ustawić w tym parametrze (3). Wykonane zmiany zapisz (4).

Przypisz teraz tekstowy parametr dodatkowy do produktów w sklepie. Informację jak przypisać parametr znajdziesz tutaj.

Rezultat

Po przypisaniu parametru typu zakresowego do produktu na karcie produktu w sklepie Klient otrzyma następujący widok.

Czy ten artykuł był pomocny: