Jak sprzedawać pliki cyfrowe?

Do pozycji produktowych w sklepie możesz dodawać pliki cyfrowe. Dzięki temu można prowadzić sprzedaż takich plików.

Maksymalny rozmiar pojedynczego pliku, który może zostać wgrany do produktu w sklepie, wynosi 256 MB.

Tworzenie produktu cyfrowego

1

Pierwszym krokiem jest dodanie produktu do sklepu. Dodaj produkt, postępując zgodnie z tym poradnikiem.
Przejdź do jego zakładki “Pliki cyfrowe” (1), a następnie kliknij przycisk “Wgraj plik na serwer sklepu” (2), a następnie wczytaj pliki z dysku swojego komputera.

2

Plik zostanie wczytany na listę (1), co oznacza, że będzie wysyłany do Klienta po zakupie tego produktu.
Zapisz wprowadzone zmiany (2).

Tworzenie indywidualnej formy dostawy dla produktu cyfrowego

3

Utwórz w sklepie parametr dostawy indywidualnej, postępując zgodnie z tym poradnikiem.
Po utworzeniu parametru przejdź do sekcji Zamówienia -> Formy dostawy i kliknij przycisk “Dodaj formę dostawy“.
Nazwij swoją dostawę (1), ustaw ją jako aktywną (2), a następnie wyłącz wymaganie adresu (3).

4

Przejdź do zakładki “Opcje dodatkowe” (1), a następnie powiąż tworzoną formę dostawy z utworzonym w trzecim kroku parametrem (2).
Po powiązaniu zapisz zmiany (3).

Przypisanie parametru do produktu

5

Przejdź do zakładki Produkty -> Lista produktów.
Zaznacz produkty, dla których chcesz przypisać dostawę na maila (1).
Wybierz funkcję “Wykonaj dla zaznaczonych” (2) -> “Edytuj parametry dodatkowe” (3).

6

Rozwiń stworzony przez Ciebie parametr (1) i zaznacz jego wartość (2), a następnie zaakceptuj wybór, wybierając funkcję “Dodaj parametry” (3).

Rezultat

Od teraz wybrany produkt zostanie produktem cyfrowym, a wgrany do niego plik będzie wysyłany na adres mailowy Klienta, który go zakupi.

Ogólna konfiguracja plików cyfrowych

7

W sklepie istnieje możliwość definicji ogólnych ustawień dla plików cyfrowych.
W celu ich zmiany przejdź do sekcji Konfiguracja -> Ustawienia sklepu -> Ustawienia ogólne.
Wybierz sekcję Zamówienia/Rejestracja (1).
W sekcji Sprzedaż plików (2) określ, ile razy można pobrać produkt z linku (3), jak długo ma działać link do pobrania produktu (4), oraz wybierz czy zamówienie opłacone powinno być realizowane automatycznie (5).

Czy ten artykuł był pomocny: