Jak przypisać gabaryt ORLEN Paczka do produktu?

Funkcja określania gabarytu ORLEN Paczka pozwala na określenie ram wymiarowych produktów. Dzięki tej funkcji produkty będą miały swoje przypisane gabaryty, co umożliwi łatwiejsze wysyłanie zamówień korzystających z ORLEN Paczka.

Orlen Paczka wyróżnia 3 różne gabaryty, dla których określono maksymalny rozmiar przesyłki:
S [waga do 25 kg i wymiary nie większe niż 8 X 38 X 60 cm]
M [waga do 25 kg i wymiary nie większe niż 19 X 38 X 60 cm]
L [waga do 25 kg i wymiary nie większe niż 41 X 38 X 60 cm]

1

W celu przypisania gabarytu przejdź do edycji wybranego przez siebie produktu. W danych podstawowych (1) znajdź sekcję „Ustawienia dostaw” (2) i opcję „Gabaryt Orlen Paczka” (3).

2

Ustal jakie wymiary i wagę ma wybrany produkt i na ich podstawie wybierz odpowiedni gabaryt z listy rozwijanej (1). Po dokonaniu zmian zapisz produkt (2).

Operację tę możesz także wykonać masowo z poziomu listy produktów poprzez zaznaczenie wybranych pozycji produktowych (1) i skorzystanie z opcji „Wykonaj dla zaznaczonych” (2) i „Zmień gabaryt Orlen Paczka” (3).

Po wybraniu powyższych opcji wybierz odpowiedni dla zaznaczonych pozycji gabaryt z listy rozwijanej (1) i zapisz zmiany (2).

Rezultat

Po dodaniu do produktu gabarytu, wybrany w danym produkcie gabaryt będzie przekazywany automatycznie do integracji z przewoźnikiem ORLEN Paczka podczas generowania etykiet dla zamówień na tę pozycję produktową.

Jeśli na zamówienie składa się więcej niż jeden produkt, gabaryt nie zostanie przypisany z żadnego z produktów. Konieczne będzie wtedy wybranie gabarytu w edycji zamówienia lub na etapie generowania przesyłki.

Czy ten artykuł był pomocny: