Jak wystawiać faktury za pomocą integracji z InFakt?

Integracja z InFakt umożliwia generowanie faktur w systemie InFakt bezpośrednio z poziomu oprogramowania Sky-Shop.
Integracja obsługuje także masowe wystawianie faktur, dzięki czemu zaoszczędzisz czas na codzienną obsługę zamówień.

1

Zaloguj się do panelu konta InFakt, a następnie przejdź do ustawień swojego konta.

 

2

Na liście ustawień po prawej stronie panelu konta znajdź i kliknij opcję API.

3

Utwórz nowy klucz API, definiując jego krótki opis (1) oraz podając hasło do konta InFakt (2). Po uzupełnieniu obu pól kliknij przycisk „Wygeneruj” (3).

4

Po poprawnym wygenerowaniu klucza zobaczysz komunikat (1) informujący o jego dodaniu do konta InFakt oraz mówiący o konieczności jego skopiowania lub zapisania, gdyż po opuszczeniu tej strony nie będzie już możliwości podejrzenia wygenerowanego klucza.
Wygenerowany klucz API (2) skopiuj lub zapisz.

5

Przejdź do panelu administracyjnego Sky-Shop, a następnie do zakładki Zamówienia -> Faktury i paragony -> Konfiguracja.
Pojawi się okno konfiguracji faktur, w którym należy zmienić opcję wystawiania nowych dokumentów w systemie na „InFakt.pl” (1).
Określ automatyczną wysyłkę faktury pro forma, a także czy faktury mają być wysyłane e-mailem do klientów (2).
W polu klucz API wygenerowany w systemie InFakt (3) wprowadź skopiowany w kroku czwartym klucz API.
Po wprowadzeniu klucza API pola Stawka ryczałtu oraz Podstawa prawna zwolnienia z VAT (4) zostaną automatycznie uzupełnione na podstawie danych pobranych z Twojego konta InFakt.
Utwórz powiązania metod płatności w sklepie z metodami płatności w systemie InFakt (5), pozwoli to na prawidłowe przekazywanie metod zapłaty z zamówień na generowane faktury.
Po zakończeniu konfiguracji zapisz ją, klikając przycisk „Zapisz ustawienia” (6).

Generowanie faktury

6

W celu wystawienia faktury do zamówienia, korzystając z integracji z InFakt przejdź w panelu administracyjnym do zakładki Zamówienia -> Lista zamówień, a następnie kliknij ikonę czerwonego znacznika przy zamówieniu w kolumnie Faktura.

7

Po kliknięciu w czerwony znacznik zostanie otwarte okno tworzenia dokumentu.
Podczas generowania faktury sprawdź poprawność automatycznie uzupełnionych dat sprzedaży oraz wystawienia faktury (1), a także datę terminu płatności (2).
Określ metodę płatności na fakturze (domyślnie jest to forma płatności pobierana z zamówienia) oraz zdefiniuj, czy faktura ma zostać wysłana e-mailem (3).
Opcjonalnie uzupełnij uwagi na fakturze lub wymuś numer dla generowanej faktury (4).
Po sprawdzeniu poprawności wszystkich danych kliknij przycisk „Utwórz” (5).

W rezultacie zobaczysz utworzoną fakturę. Wygenerowane w ten sposób faktury będą pojawiać się w sekcji panelu administracyjnego Zamówienia -> Faktury i paragony -> Lista faktur.

Czy ten artykuł był pomocny: