Jak potwierdzić aplikacje Allegro?

Potwierdzenie konta Allegro jest konieczne w przypadku utraty połączenia między panelem administracyjnym, a dodanym do niego kontem Allegro, na przykład w sytuacji zmiany danych do logowania powiązanego z panelem konta Allegro, lub po upływie ważności utworzonej aplikacji Allegro.

Przed rozpoczęciem poniższej operacji zaloguj się w przeglądarce na to konto Allegro, na którym jest utworzona aplikacja powiązana ze sklepem, która wymaga potwierdzenia.

1

Przejdź w panelu administracyjnym do sekcji Integracje -> Portale sprzedażowe -> Allegro -> Konfiguracja i kliknij wskazaną poniżej ikonę strzałek w kolumnie Ważność aplikacji (1).

2

Jeżeli potwierdzenie konta się powiodło, to otrzymasz informacje, że konto zostało prawidłowo potwierdzone i na tym etapie możesz zakończyć operację.

Jeśli korzystasz z konta Allegro, które jest powiązane ze sklepem metodą ręcznego dodawania i nie możesz potwierdzić aplikacji, sprawdź, czy jest ona poprawnie skonfigurowana, postępując zgodnie z tym poradnikiem.

Czy ten artykuł był pomocny: