Jak potwierdzić aplikacje Allegro?

Potwierdzenie konta Allegro jest konieczne w przypadku utraty połączenia między panelem administracyjnym, a dodanym do niego kontem Allegro, na przykład w sytuacji zmiany danych do logowania powiązanego z panelem konta Allegro, lub po upływie ważności utworzonej aplikacji Allegro.

Przed rozpoczęciem poniższej operacji zaloguj się w przeglądarce na to konto Allegro, na którym jest utworzona aplikacja powiązana ze sklepem, która wymaga potwierdzenia.

1

Przejdź w panelu administracyjnym do sekcji Integracje -> Portale sprzedażowe -> Allegro -> Konfiguracja i kliknij wskazaną poniżej ikonę strzałek w kolumnie Ważność aplikacji (1).

2

Jeżeli potwierdzenie konta się powiodło, to otrzymasz informacje, że konto zostało prawidłowo potwierdzone i na tym etapie możesz zakończyć operację.

3

Jeżeli potwierdzenie konta się nie powiedzie i pojawi się błąd, należy wykonać poniższe kroki.

4

W takiej sytuacji należy przejść pod adres apps.developer.allegro.pl, a następnie kliknąć przycisk “Szczegóły” (1) przy utworzonej aplikacji powiązanej ze sklepem.

5

Po wejściu w szczegóły utworzonej aplikacji sprawdź dane takie jak Client ID (1), Client Secret (2) oraz adres przekierowań (3) i porównaj je z danymi wprowadzonymi w sklepie w miejscu widocznym w następnym kroku.

6

W panelu administracyjnym przejdź do sekcji Integracje -> Portale sprzedażowe -> Allegro -> Konfiguracja -> Ustawienia konta Allegro (1).
W tym miejscu porównaj dane z poprzedniego kroku takie jak Client ID, Client Secret (2) oraz przejdź do Instrukcji konfiguracji (3) i porównaj adres przekierowań (4).
Jeśli któreś z pól Client ID lub Client Secret nie jest zgodne z danymi widocznymi w szczegółach utworzonej aplikacji po stronie apps.developer.allegro.pl należy je poprawić w tym miejscu (2), lub jeśli adres URI do przekierowań jest inny po stronie utworzonej aplikacji, należy edytować utworzoną aplikacje, aby był zgodny z tym widocznym w sklepie (4).

Podczas potwierdzania aplikacji adres URL panelu administracyjnego w przeglądarce (1) musi odpowiadać Adresowi przekierowań z panelu Allegro (2).

Jeśli wszystkie adresy się zgadzają, a mimo to pojawia się błąd, spróbuj zarejestrować nową aplikację po stronie Allegro, a następnie w panelu administracyjnym sklepu podmień klucze dla istniejącego już konta i potwierdź aplikację.

Czy ten artykuł był pomocny: