Jak dodać adresy e-mail do czarnej i białej listy w koncie pocztowym?

Zaloguj się do panelu webmail i kliknij w opcję „Przejdź do zarządzania skrzynką”.

Następnie kliknij Email Security. 

Czarna lista to zbiór adresów mailowych, które są podejrzane o wysyłkę wiadomości SPAMowych. W pole czarna lista wprowadź adresatów niechcianych wiadomości. Wprowadź jeden adres e-mail na linię. Po wpisaniu adresów pocztowych na listę, wiadomości od tych adresatów będą trafiać do folderu SPAM. 

Aby dodać zaufanego nadawce e-mail, w pole biała lista wprowadź jego adres konta pocztowego. Wpisz jeden adres na linię. Po wpisaniu kont pocztowych na listę, żadna z wiadomości nie trafi do folderu SPAM. 

Czy ten artykuł był pomocny: