Jak wystawić ofertę powiązaną z produktem Allegro?

Allegro wprowadziło możliwość grupowania ofert z tym samym produktem. Z poziomu sklepu podczas wystawiania aukcji możesz powiązać aukcję z produktem z katalogu Allegro.

System umożliwia powiązanie oferty z produktem, podczas wystawiania aukcji w sposób pojedynczy i masowy.

W celu wystawienia oferty przejdź do sekcji Produkty, a następnie rozpocznij wystawianie aukcji dla jednego produktu lub masowo dla wielu.

Po wyborze kategorii, przejdź dalej do sekcji Produktyzacja. Następnie z listy rozwijanej wybierz opcję Wyszukaj pasujące produkty i wybierz pierwszy z listy (1). Poniżej zdefiniuj czy oferta ma zostać wystawiona, w przypadku braku znalezienia produktu (2).

Następnie przejdź przez dalsze kroki formularza.

WAŻNE: Pamiętaj, że podczas wystawiania powiązanych ofert, część parametrów może zostać nadpisana wartościami przypisanymi do produktu na Allegro.

Informacje jak powiązać istniejącą aukcje na Allegro z produktem, znajdziesz tutaj.

Czy ten artykuł był pomocny: